Biuro Wyceny Nieruchomości Małgorzata Śpionek-Górecka

dowiedz się więcej

Wykształcenie rzeczoznawcy majątkowego
- Finanse i bankowość - studia magisterskie (1994 – 1999) na Uniwersytecie Łódzkim
- Rynek nieruchomości – studia podyplomowe (1999 – 2000) na Uniwersytecie Łódzkim
- Praktyka zawodowa z zakresu wyceny nieruchomości (2001-2002)
- Egzamin państwowy nadający uprawnienia do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego (2004)
- Szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe

Ukończone szkolenia pod patronatem Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych:
- Regulacja stanów prawnych nieruchomości (październik 2004)
- Szacowanie wartości nieruchomości dla potrzeb sektora bankowego (grudzień 2004)
- Prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego (październik 2005)
- Wycena ograniczonych praw rzeczowych (maj 2009)
- Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności (czerwiec 2011)

Ukończone szkolenia między innymi pod patronatem Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych oraz Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości – oddział Łódź:

- Regulacja stanów prawnych nieruchomości oraz problematyka wyceny gruntów i lokali w spółdzielniach mieszkaniowych (październik 2004)
- Możliwości, zastosowanie procedury oraz praktyczne przykłady zastosowania podejścia mieszanego do wyceny nieruchomości nietypowych, rzadko występujących na rynku (październik 2005)
- Sporządzanie opinii dotyczącej prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego oraz wyceny dla potrzeb realizacji przepisów dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego (październik 2005)
- Szkody liniowe i ich wycena (maj 2006)
- Wycena nieruchomości zajętych i nabywanych pod drogi (listopad 2006)
- Rynkowy wymiar poza czynszowych dochodów z nieruchomości (grudzień 2006)
- wycena ograniczonych praw rzeczowych (maj 2009)
- Zastosowanie porównawczego w wycenie nieruchomości - wybrane zagadnienia (wrzesień 2009)

- Wybrane elementy stosowania podejścia dochodowego w świetle Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny (październik 2009)
- Metoda pozostałościowa w wycenie nieruchomości (marzec 2010)
- Określanie wartości nakładów (grudzień 2010)
- Podejścia do oceny i analizy ryzyka kształtowania się wartości nieruchomości w kontekście standardu rzeczoznawców majątkowych dotyczącego wyceny dla zabezpieczenia wierzytelności (kwiecień 2011)
- aktualne problemy warsztatowe rzeczoznawcy majątkowego(październik 2011)
- Problematyka opłat planistycznych i adiacenckich w wycenie nieruchomości (czerwiec 2012)
- Rzeczoznawca Majątkowy jako biegły w postępowaniu cywilnym i administracyjnym (luty 2013)
- Geoportal – zbiory i usługi danych przestrzennych (wrzesień 2015)
- Zastosowanie metody pozostałościowej w wycenie nieruchomości (listopad 2016)
- Gospodarowanie nieruchomościami w praktyce w świetle najnowszego orzecznictwa (grudzień 2017)
- Budowlany Proces Inwestycyjny - warsztaty (listopad 2018)
- Aktualne problemy gospodarki nieruchomościami (listopad 2019)

Zleceniodawcy korzystający z usług firmy to:
- osoby prywatne
- banki
- deweloperzy
- urzędy skarbowe
- spółdzielnie mieszkaniowe
- jednostki samorządu terytorialnego (starostwa, urzędy gmin)
- inne podmioty prawne
- przedsiębiorstwa prywatne

Kontakt napisz do nas