Biuro Wyceny Nieruchomości Małgorzata Śpionek-Górecka

dowiedz się więcej

Koszt sporządzenia wyceny, oraz porad i konsultacji nie jest zależny od wartości nieruchomości.
Wynagrodzenie rzeczoznawcy stanowi wypadkową następujących czynników:

  • rodzaj i wielkość nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny,
  • cel wyceny,
  • nakłady pracy rzeczoznawcy majątkowego niezbędne do sporządzenia operatu szacunkowego
  • koszty poniesione w związku z wykonywaniem czynności szacowania (dojazd, badanie dokumentów źródłowych, opłaty związane z uzyskaniem informacji).
Wycena lokalu komercyjnego od 1000 zł
Wycena lokalu mieszkalnego od 500 zł
Wycena nieruchomości niezabudowanej od 600 zł
Wycena nieruchomości zabudowanej domem mieszkalnym od 800 zł
Wycena nieruchomości zabudowanej obiektem komercyjnym od 1500 zł
Wycena działki z domem mieszkalnym w trakcie budowy od 900 zł
Wycena służebności od 800 zł
Określenie powierzchni użytkowej dla potrzeb wyceny
(w przypadku braku wiarygodnej dokumentacji)
od 200 zł
Doradztwo od 100 zł

Podane ceny nie obejmują podatku VAT.

Kontakt napisz do nas