Biuro Wyceny Nieruchomości Małgorzata Śpionek-Górecka

dowiedz się więcej

Biuro świadczy usługi w zakresie wyceny nieruchomości oraz doradztwa na rynku nieruchomości. Zakres usług obejmuje teren województwa łódzkiego.

Biuro wyceny prowadzi rzeczoznawca majątkowy Małgorzata Śpionek-Górecka:
- posiadająca wyższe wykształcenie w zakresie finansów i bankowości oraz wykształcenie podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości,
- posiadająca uprawnienia państwowe nr 4223 w zakresie wyceny nieruchomości, nadane przez Ministra Infrastruktury w trybie przepisów Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
- będąca członkiem Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych
- posiadająca aktualną polisę odpowiedzialności cywilnej.

W biurze wyceny pracują wykwalifikowani asystenci: Małgorzata Rogalka oraz Jarosław Mirowski:
- posiadający wykształcenie wyższe wykształcenie w zakresie ekonomii i gospodarki przestrzennej oraz wykształcenie podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości
- posiadający należytą wiedzę z zakresu wyceny nieruchomości popartą kilkuletnim doświadczeniem,

Kontakt napisz do nas